Dobové letáky

Plakáty, transparenty a letáky představovaly nedílnou pouliční kulisu revolučních dní v listopadu a prosinci 1989.

Vzhledem k nenásilnému charakteru sametové revoluce byl vedle politických jednání mezi komunistickými a opozičními delegacemi pomyslný souboj o československé, ale i zahraniční, veřejné mínění jednou z nejdůležitějších složek revolučního dění.

Kvůli počátečnímu informačnímu monopolu komunistického režimu v oficiálních sdělovacích prostředcích jako byla televize, rozhlas nebo drtivá většina tištěných médií se hlavními informačními platformami revoluce staly narychlo tvořené plakáty, transparenty a letáky. Ty visely v listopadu a prosinci 1989 snad ve všech ulicích a na významných místech českých a slovenských měst, čímž vytvářely nedílnou kulisu revolučních dní. Většina z nich byla ručně kreslená nebo malovaná, nicméně již několik dní po zásahu na Národní třídě byla řada plakátů také pololegálně vytištěna, a to ve velkých nákladech, ať už technologií ofsetu nebo sítotisku. Jejich autoři byli většinou anonymní, ale nalezneme mezi nimi také zkušené výtvarníky (např. Aleše Najbrta, Michala Cihláře, Pavla Šťastného, Rostislava Vaňka, Ivana Krále nebo Františka Skálu).

Vedle řady spontánně vznikajících protirežimních petic, jejichž signatáři byli především tzv. obyčejní lidé, byly komunistickými bezpečnostními složkami a z iniciativy konzervativně a protirevolučně smýšlejících komunistických funkcionářů tištěny také prorežimní letáky, které měly naopak tehdejší revoluční dění zpochybnit.

cccc